Игри

Блог зидария

Информация за страница Зидария

При полагането на първи ред тухлена зидария той се полага върху абсолютно хоризонтална повърхност, която се проверява с мастар или либела. Винаги се полага само един пореден ред, а не два или повече реда едновременно. В случай че се налага преместването на вече положена тухла, трябва да се отстрани изцяло свързващата смес и да се постави нова. Хоризонталните фуги трябва да бъдат строго хоризонтални, като дебелината им достига до 1.2 см. За целта от външната страна на зида се опъва привързан към зидарията канап или пък към редоуказатели. На всеки пет или шест реда хоризонталността на тухлените редове се проверява с либела или мастар. Свързващият разтвор се разстила едновременно след края на всеки ред, като дебелината върху тухлената стена е еднаква. Вертикалните тухли с дебелина 1 см трябва да са изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда. Вместо това е необходимо да се разместват с четвърт тухла посредством изпълнението на т.нар. превръзка.

   Стените и стените на отворите пък трябва да бъдат абсолютно вертикални. Вертикалността се проверява чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи контролни тухли от по-горните редове. За качеството на зидария от съществено значение е разтворът, който се използва. Строителните размери представляват смес от свързващо вещество и добавъчен материал, които при разбъркване с вода образуват пластична каша. С течение на времето тази каша постепенно се втвърдява. Подвижност, устойчивост срещу разслояване и компактност са сред основните качества, които разтворите трябва да притежават. Те се произвеждат в специализирани цехове, а понякога и на самата строителна площадка. Технологията на производство на варови и варо-циментови разтвори включва доставка на материала, гасене на варта и разбъркване. Това са трите основни етапа, на които се дели технологията. Гасенето на варта по своята същност представлява смесването на негасена вар с вода, като този процес е механичен. Гасенето допълнително се ускорява от употребата на гореща вода. В конкретния случай е необходимо технологията да се променя, за да не се получи удавяне или прегаряне на гасената вар. Варното мляко се прецежда през сито и се изсипва в ями за отлежаване и обезводняване. То трае около 15 и 20 дни.

     При приготвянето на разтвори за зидария циментът се дозира по маса. Що се отнася до варта, е необходимо тя да се дозира и по маса. Това важи също така и за водата и останалите добавъчни материали. Варта се разбива предварително при варовите разтвори, след което се прибавя пясъкът. Накрая в случай на нужда се добавя и допълнително количество вода, за да се постигне желаната консистенция. При варо-циментов разтвор пък към варното мляко се прибавя суха смес от пясък и цимент. След това се добавя и необходимото количество вода. В наши дни зидарията продължава да бъде една от основните технологии в сферата на строителството, въпреки неговото постоянно усъвършенстване и подобряване. Класическата тухлена зидария е изпитана във времето, както и необходимите за нея разтвори. Много от майсторите от т.нар. стара школа по всяка вероятност още предпочитат зиданите конструкции.

Етикети:   Ремонти , Строителство , Шпакловка
eXTReMe Tracker